Nederlands Bijbelstudie Centrum
Download circulaires

Het abonnement op Nederlands Bijbelstudie Circulaire is gratis. Een aantal circulaires zijn hier ook te downloaden. U kunt de circulaires openen met Adobe Acrobat.

 

2011
21e jaargang - nummer 4 - december 2011
Het Bijbels economisch systeem, (Dr. F. J. Steenmeyer, 1939)
 
21e jaargang - nummer 3 - november 2011
Het oordeel over Babylon (Jb. Klein Haneveld 14 juli 1971)
 
21e jaargang - nummer 2 - september 2011
Jezus van Nazareth
 
21e jaargang - nummer 1 - juli 2011
De gemeente van Christus
 
2010
20e jaargang - nummer 4 - december 2010
Vrijheid, blijheid (Dr. G. Wasserzug-Traeder, 1962)
 
20e jaargang - nummer 3 - september 2010
De wederkomst van Christus
 
20e jaargang - nummer 2 - juli 2010
Evangelisatie in principe en praktijk Sr. (Dr. Arthur T. Pierson, 1887)
 
20e jaargang - nummer 1 - mei 2010
Aantekeningen op Mat.13 (A. de Jager, Dinxperlo, 1948)
 
2009
19e jaargang - nummer 4 - december 2009
De Christelijke vrijheid tot prediken, H.C. Voorhoeve Jzn., (ca. 1893)
 
19e jaargang - nummer 3 - september 2009
Alzo ook op de aarde
 
19e jaargang - nummer 2 - juli 2009
Gelooft u in Jezus Christus?, Albert Ramaker (ca. 1948)
 
19e jaargang - nummer 1 - april 2009
In het spoor van de Exodus, Renate Vos-Mobach
 
2008
18e jaargang - nummer 4 - december 2008
Intocht in Kanaän, Jb. Klein Haneveld (ca. 1975)
 
18e jaargang - nummer 3 - september 2008
Het normale christelijke leven
 
18e jaargang - nummer 2 - juli 2008
De Bijbel en de staat Israël, A. Klein Haneveld Sr. (ca. 1949/1950)
 
18e jaargang - nummer 1 - april 2008
Het oordeel over Babylon, Jb. Klein Haneveld (ca. 1971)
 
2007
17e jaargang - nummer 4 - december 2007
De Bijbel en de staat Israël, Jb. Klein Handeveld (ca. 1986)
 
17e jaargang - nummer 3 - september 2007
De ware levende Weg; Belijdenis, Jb. Klein Handeveld
 
17e jaargang - nummer 2 - juli 2007
Alle 13 goed, Ad Leeuwenhage
 
17e jaargang - nummer 1 - mei 2007
Het Kruis en de Geest, anonieme brochure (ca. 1930)
 
2006
16e jaargang - nummer 4 - december 2006
De oude en de nieuwe natuur, anonieme brochure (ca. 1930)
 
16e jaargang - nummer 3 - oktober 2006
Geloof, hoop en liefde
 
16e jaargang - nummer 2 - juli 2006
Christus, de Eerstgeborene, J.N. Voorhoeve
 
16e jaargang - nummer 1 - mei 2006
Doet handeling totdat Ik kom, Jb. Klein Haneveld (ca. 1967)
 
2005
15e jaargang - nummer 4 - december 2005
Het kruis van Christus, Max J. Schreuder (1935)
 
15e jaargang - nummer 3 - september 2005
Wat is de mens?
 
15e jaargang - nummer 2 - april 2005
Wandelen met de Heer, Jb. Klein Haneveld
 
15e jaargang - nummer 1 - april 2005
Uw arbeid is niet ijdel in den Heere, H.C. Voorhoeve Jzn. (1879)
 
 
2004
14e jaargang - nummer 4 - december 2004
Hoogtijden des Heeren, John Ritchie (1853-1930)
 
14e jaargang - nummer 3 - november 2004
Hoogtijden des Heeren, John Ritchie (1853-1930)
 
14e jaargang - nummer 2 - augustus 2004
Apostels & Epistels (briefing over brieven)
 
14e jaargang - nummer 1 - juni 2004
Het leven van Christus, K. Rozendal, 1953
 
2003
13e jaargang - nummer 4 - december 2003
De vleselijke en de geestelijke mens, door Dr. Charles Inwoord, 1929
deze circulaire bevat geen inschrijfformulier voor de conferentie. Deze kunt u telefonisch aanvragen

13e jaargang - nummer 3 - november 2003
Die Heilige Vierdae Van Die Here, door Dr. Jan Beute, 1995
De Herder, Johannes de Heer, 1930
 
13e jaargang - nummer 2 - september 2003
Het evangelie van het Ik, door Philip Mauro, 1907
 
13e jaargang - nummer 1 - juni 2003
Christus in ons, door K. Rozendal, ca. 1953
 
2002
12e jaargang - nummer 4 - december 2002
Bijbelgeloof en Bijbelcritiek, door Prof. F. Bettex, ca. 1900
Het Woord der Waarheid recht snijden
 
12e jaargang - nummer 3 - november 2002
De Gemeente van Christus, door Jb. Klein Haneveld
 
12e jaargang - nummer 2 - augustus 2002
De Wording van Genesis, door P.J. Wiseman, 1936
 
12e jaargang - nummer 1 - april 2002
Gestorven en Opgestaan, door Ds. C.J. Hoekendijk, 1928
Zoek de dingen die boven zijn, door Ds. C.J. Hoekendijk, 1928
De wereld ná de opneming der Gemeente, door H.C. Voorhoeve Jzn. 1866!
Het Oude Evangelie, door Dwight Moody, 1837 - 1899
 
2001
11e jaargang - nummer 4 - december 2001
Zekerheid voor d'Eeuwigheid, door Ab Klein Haneveld
De bevrijdende lach, door Dr. J.C. Metcalfe, ca.1960
 
11e jaargang nummer 3 - november 2001
Babel, uit: Gemeenschapsbode voor kinderen Gods, Anoniem, 1948
De Werkelijke Kerstboodschap, door Jb. Klein Haneveld, 1949
Wie regeert de wereld?, door Jb. Klein Haneveld, 1949
 
11e jaargang nummer 2 - september 2001
Predestinatie, Roeping en Verkiezing, door K. Rozendal, 1948
Alles inbegrepen!, door Jb. Klein Haneveld, 1949
Van de wagen af
 
11e jaargang nummer 1 - april 2001
Niets te verzwijgen - De oorsprong van de "ontsnappingstheorie", door Ab Klein Haneveld, 1978
Jonathan en zijn wapendrager, door Jb. Klein Haneveld, 1948
Wordt vervuld met de heilige Geest, door Jb. Klein Haneveld, 1949
Eenheid en Heerlijkheid, auteur anoniem
 
2000
10e jaargang - nummer 4 - december 2000
Schepping en Herschepping, door Ds. C.J. Hoekendijk, vóór 1938
Over veertig jaar een nieuwe wereld? uit: Het Zoeklicht, 16 sept. 1961
Voor welk doel bestaan de Joden nog? uit: Het Zoeklicht, 16 sept. 1961
 
10e jaargang - nummer 3 - november 2000
De Bijbel Het Woord van God, door Ab Klein Haneveld
De Gemeente, door Ab Klein Haneveld
 
10e jaargang - nummer 2 - september 2000
Caesar of Christus, auteur onbekend
Het Evangelie en de moderne mens, auteur onbekend
 
10e jaargang - nummer 1 - juni 2000
Petrus, Paulus en Simon de Zeloot in Brittannië, door Ab Klein Haneveld
Gods doel in deze tijd, door Jb. Klein Haneveld
 
1999
9e jaargang - nummer 4 - december 1999
De Bijbelse Christus, door Prof. F. Bettex, 1902
 
9e jaargang - nummer 3 - november 1999
WET EN GENADE, naar Klaas Rozendal, ca. 1942
9e jaargang - nummer 2 - september 1999
Openbaring en Heilige Schrift, door Dr. Adolph Saphir (1831-1891)
 
9e jaargang - nummer 1 - mei 1999
Israël en de Gemeente, door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
Verdienen en dienen, door Ab Klein Haneveld
 
1998
8e jaargang - nummer 4 - december 1998
De inspiratie van de Bijbel, door J.N. Voorhoeve, 1913
De Wijzen van het Oosten, door Jb. Klein Haneveld
Het Chiliasme in het licht der historie (6), door Ds. Harry Bultema 1919
 
8e jaargang - nummer 3 - september 1998
Tot welke kerk behoort u?, door A. Klein Haneveld, Sr. ca. 1952
Het Chiliasme in het licht der historie (5), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
 
8e jaargang - nummer 2 - juli 1998
Gemeente, kerk of sekte?, door Ab Klein Haneveld
Het Chiliasme in het licht der historie (4), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
 
8e jaargang - nummer 1 - maart 1998
Een verborgen Koninkrijk, door Ab Klein Haneveld
Goede Moed, door Ab Klein Haneveld
Het Chiliasme in het licht der historie (3), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
 
1997
7e jaargang - nummer 4 - december 1997
Israëls Roeping en Bestemming, door Dr. Erich Sauer, 1937
Het Chiliasme in het licht der historie (3), door Ds. Harry Bultema, ca. 1919
Dr. Erich Sauer
Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, door H.C. Voorhoeve; 1901
Een Onmogelijkheid, door J.N. Voorhoeve; 1904
 
7e jaargang - nummer 3 - oktober 1997
Het gevoel van Christus, door H.C. Voorhoeve, 1903
Anti? uit: "Prefection or Perdition" door Charles H. Welch & Stuart Allen, blz. 409
De Zoon der Mensen als Hogepriester in de Hemel, door Jb. Klein Haneveld; 1962
 
7e jaargang - nummer 2 - augustus 1997
De Eenheid der Gelovigen, door Ds. H. Bultema, 1924
Het Woord, door Prof. F. Bettex, 1908
Godsdienst of Zaligheid, door Jb. Klein Haneveld, 1971
Godsdienst of Zaligheid, door Jb. Klein Haneveld, 1949
 

7e jaargang - nummer 1 - april 1997
Het Chiliasme in het licht der historie (1), door Ds. Harry Bultsema (1884 - 1952)
Impressie van de NBC-reis naar Egypte, door Wim de Goey
De Goddelijke Schuilplaats, uit; "Levend Water" door K. Rozendal, 1956

 

 


Indien u Acrobat Reader niet
beschikbaar hebt, dan kunt u
van bijgaande link gebruik
maken om deze "gratis" te
downloaden.

 

 

 

Eerdere jaargangen:

1997 | 1998 | 1999 | 2000

2001 | 2002 | 2003 | 2004

2005 | 2006 | 2007 | 2008

2009 | 2010 | 2011 | 2012