Nederlands Bijbelstudie Centrum
Contact informatie

 

Benny Goodmanstraat 40
1311RA Almere
Tel:  036 - 536 29 76
E-mail: info@bijbelstudie.nl

Uit de statuten:
"De stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich ten doel de kennis van de inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."


In de praktijk wordt dit werk sinds 1981 gedaan door het houden van bijbelstudieavonden, contactdagen, collegedagen en conferenties, studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's, audiocassettes en andere audio formaten; de uitgave van brochures en circulaires.
En daarnaast zijn er dan nog de intensieve tentevangelisatie-campagnes.

Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum, met ANBI goedkeuring, geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen.Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bovenstaande e-mail adres gebruiken,
of het contactformulier invullen.

Giften en betalingen:
ING
Rekening:
55.67.66.9
IBAN: NL03 INGB 0005 5676 69

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Rabobank
Rekening:
30.87.47.046
IBAN: NL88 RABO 0308 7470 46

BIC/SWIFT: RABONL2U

Ten name van:
Nederlands Bijbelstudie Centrum

 Giften
tentevangelisatie:
Rabobank
Rekening:
10.35.81.006
IBAN: NL87 RABO 0103 5810 06

BIC/SWIFT: RABONL2U

Ten name van:
N.B.C. Evangelisatie