Nederlands Bijbelstudie Centrum
Artikelen

 

Er was eens... Ooit... In den beginne... Met die drie woorden begint de Bijbel het verslag van het ontstaan van aarde en hemel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Over die ene zin zijn christenen het wel zo ongeveer eens. De meeste (nee, niet allemaal...) christenen geloven inderdaad dat het God was die hemel en aarde schiep. Maar daarna, in vers 2 van Genesis, begint het gedonder al. Hier scheiden de geesten zich reeds. Want was de aarde woest en ledig? Of werd die dat? En zo ja, waardoor dan? En wanneer? Voor iedereen die met verbazing waarneemt hoe de EO de discussie over evolutie of schepping een nieuwe wending gaf door nadrukkelijk Intelligent Design in beeld te brengen, legt bijbelleraar Ab Klein Haneveld een andere gedachte voor: de schepping als herschepping.In den beginne. Maar ook weer niet.

Sneldichten als evangelisatiemiddel Na het ’amen’ van de preek zet het orgel in met een toepasselijk lied of gezang.
De gemeenteleden luisteren stilzwijgend of neuriën zachtjes mee. Sinds jaar en dag wordt zo in de hervormde Oude Kerk in Barneveld de preek door de muziek onderstreept. Johan Th. Bos doet in feite hetzelfde, zij het op een heel andere manier. Hij vat de preek in een zelfgemaakt lied samen dat hij vervolgens zingt, begeleid door zijn band. Als je iets hebt gemist, krijg je zo een tweede kans om de boodschap te horen. In rijmvorm.

    Petra; een gereserveerde plaats!
door Ab Klein Haneveld

    De restitutieleer, een creationistische variant
door Ab Klein Haneveld

 

 

 


Als u de Adobe PDF Reader
nog niet hebt kunt u die via
onderstaande button
downloaden.